FORENINGSPORTAL Foreninger i Hægebostad

Annet 

Slett mailadressen til eiken bygdekvinnelag

 / 

Awana Søndagsskolen Eiken

Tro og livssyn 

Søndagsskole for alle barn fra 0 år og oppover. Barna deles inn i to grupper, de yngste under skolealder (Cubbies) og de fra 1 trinn og oppover i en annen gruppe (Sparks). Hver gruppe har en undervisningsdel og samtaler, deretter har vi aktiviteter/hobby og div. sosialt.

Betesda Eiken

Tro og livssyn 

Betesda Eiken er en evangelisk frimenighet i Hægebostad Kommune med ulike tilbud til hele familien i ulike livsfaser. Mottoet for menigheten er "Velkommen heim" Link til kalender: https://betesdaeiken.no/calendar/

Hægebostad Husflidlag

Kunst og håndverk 

Aktiviteter gjennom hele året for store og små, stort sett i lokalene våre i Tingparken. Vi bruker av og til også andre lokaler og samarbeider med andre ved flere anledninger. Alle mennesker i alle aldre er hjertelig velkommen til kreativitet og sosiale samlinger. På hjemmesiden finner du informasjon om medlemskap og masse spennende inspirasjon!

JD Eiken

Tro og livssyn 

For ungdom fra 8.klasse og oppover. Vi samles på bedehuset annenhver lørdag (partallslørdager) klokka 20:00. Kvelden begynner med et møte hvor er det lovsang og andakt. Etterpå et det salg av mat og godteri. Videre varierer kveldene med for eksempel spill, lek eller bare rett og slett å henge med andre ungdom og være sosial.

One80EIKEN

Tro og livssyn 

One80 Eiken er ungdomsarbeidet til Betesda Eiken. Vi har ungdomssamlinger én lørdag i måneden med ungdomsmøte, kafé, quiz og underholdning. Her får du høre om Jesus og treffer nye og gamle venner. Velkommen!

Unges Misjon

Tro og livssyn 

Hægebostad Unges Misjon arrangerer Ungdomskveld for 8.klasse og oppover ca ei gang i måneden. Dei fleste kveldene foregår på birkeland bedehus

2023 © Foreningsportal