FORENINGSPORTAL Foreninger i Hægebostad

Betesda Eiken

Tro og livssyn 

Betesda Eiken er en evangelisk frimenighet i Hægebostad Kommune med ulike tilbud til hele familien i ulike livsfaser. Mottoet for menigheten er "Velkommen heim" Link til kalender: https://betesdaeiken.no/calendar/

JD Eiken

Tro og livssyn 

For ungdom fra 8.klasse og oppover. Vi samles på bedehuset annenhver lørdag (partallslørdager) klokka 20:00. Kvelden begynner med et møte hvor er det lovsang og andakt. Etterpå et det salg av mat og godteri. Videre varierer kveldene med for eksempel spill, lek eller bare rett og slett å henge med andre ungdom og være sosial.

2023 © Foreningsportal